Pass

Aile Hekimleri Federasyonu ve Zonguldak Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu, yaptığı ortak açıklamada, Aydın’daki Dalama Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan Dr. Bilgin Çiftçi’nin memuriyetten men kararını ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına yönelik her türlü mobbing ve baskıyı kınadı.

Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu ve Zonguldak Aile Hekimliği Derneği (ZAHED) Yönetim Kurulu, yaptıkları ortak açıklamada, Aydın’daki Dalama Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan Dr. Bilgin Çiftçi’nin memuriyetten men kararını ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına yönelik her türlü mobbing ve baskıyı kınadı.

Aile hekimlerine yönelik yapılan haksız, hukuksuz linç kampanyaları ciddi halk sağlığı sorunu olmaya aday olduğunu ifade edilen açıklamada şöyle denildi:


“AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASININ TEMELLERİNE DİNAMİT KOYMUŞLARDIR”

“Aile hekimliğine geçildiği günden bu yana ülkemizin sağlık göstergeleri hızla düzelme göstermiştir. Kişiye yönelik koruyucu, tedavi edici hizmetlerdeki iyileşme hasta-hekim memnuniyeti olarak karşılık bulmuştur. 70 milyonun tamamına ulaşabilen aile hekimleri halk ile bütünleşmiş ve topluma sağlık hizmeti alma bilinci yerleştirilmiştir. Aile hekimleri salt sağlık sunmakla kalmayıp ülkemize binlerce Aile Sağlığı Merkezi kazandırmıştır. Bu durum artık yön değiştirmiş aile hekimlerinin yaptıkları ASM’leri kendi eserleri gibi gösterenler siyasi rant batağına saplanmış, mantık ve matematiğe sığmayan uygulamalarla artarda ürettikleri angaryalarla aile hekimliği uygulamasının temellerine dinamit koymuşlardır. Aile hekimliği uygulamasını sürdürmekle kararlı olan meslektaşlarımıza sürekli yeni angaryalar ve mesnetsiz hukuk yoksunu cezalandırma yönetmelikleri ile baskı kurmaya çalışmışlardır. Uygulamanın başarısını popülist körlükle göremeyenler ASM’leri iş görme merkezleri haline getirmeye çalışmışlar amaçlarına ulaşmak içinde ‘Alo 184 Mobbing Hattı’nı kumuşlardır. Bunlarla da yetinmeyip haksız söylemleri ile de sağlık çalışanlarını halka hedef göstermişlerdir. Bugün 10 binden fazla aile hekimi, yok edilmeye çalışılan aile hekimliği uygulamasına sahip çıktığı için sözleşme feshi tehdidi ile karşı karşıyadır. Başarılı bir uygulamanın temel yapı taşı olan aile hekimlerinin hemen tamamı ihtar ceza puanı almış veya savunma vermiştir. Özellikle başarılı bir uygulamada bu denli çelişki dünya da tektir. Dr. Bilgin Çiftçi’ye de verilen memuriyetten men cezasının temelinde elbette ki yukarıda özetlediğimiz tahakküm kurma ve baskı ile sindirme gayretleridir.”


“DR. ÇİFTÇİ’NİN MESLEKTEN MEN KARARINI KINIYORUZ”

“Aydın Dalama ASM'de çalışan Dr. Bilgin Çiftçi, yaklaşık bir yıl kadar önce toplumsal olaylara karşı hassasiyet gösteren bir arkadaşı tarafından kendisine iletilen bir görsel öğeyi Facebook sayfasında paylaşmıştır. Bu öğede dönemin Başbakanı, şu anki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ‘Yüzüklerin Efendisi’ filminde bir karakter olan Gollumun şaşkınlık, hayret ve yemek yeme olaylarını gösteren üç fotoğrafı yan yana gösterilmekteydi.

Bu öğeyi Dr. Bilgin Çiftçi’in sayfasında gören bir takipçisi, Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret edildiği iddiası ile Dr. Bilgin Çiftçi’yi Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’na şikayette bulunmuştur. İletilen şikayet ciddiye alınarak bu kurumlar tarafından başlatılan idari soruşturmalar sonucunda Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü Çiftçi’ye ihtar puan cezası vermiştir. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yüksek Disiplin Kurulu ise, 4 ay kadar önce yaptığı yargılamada Dr. Bilgin Çiftçi'nin memuriyetten men talebini usulden reddetmişti. Apar topar 14 Ekim 2015 tarihinde yapılan yeniden yargılama sonucu Yüksek Disiplin Kurulu, Dr. Bilgin Çiftçi'ye memuriyetten men kararı vermiştir. Bizler bu hukuksuzluğu kabul etmiyor bu talepte bulunanları ve memuriyetten men kararı verenleri kınıyoruz. Bu dava ve karar kabul edilemez. Dr. Bilgin Çiftçi’nin yaptığı kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret değildir ve bu yaptığı Kamu görevi dışında kişisel görüşlerini paylaşmaktır. Kamusal görevi dışında icraatları mizahi bir üslupla eleştirmek, hicvetmektir. Kaldı ki, bu da hepimizin anayasal hakkıdır ve demokratik toplumun da gereğidir. Dr. Bilgin Çiftçi’ye 657 sayılı kanuna göre işlem yapıp memuriyetten men edenler, 657 sayılı kanunun ilgili maddesini bizzat ihlal edenlerdir. Dr Bilgin Çiftçi ilgili paylaşımını sosyal medya da yani hizmet verdiği kamusal alanın dışında yapmıştır. Bu karar makam sevdası uğruna zorlama karardan öte değildir. Ayrıca meslek ilkeleriyle kişisel alanları bilerek karıştıranlar yarın aynı hukuksuzluğun başlarına geleceğini unutmamalıdırlar.

Bu uygulamalar yönetiminde bulunanlar adına sağlıklı bir düşünce ve yönetim tarzı değildir. Kabul edilemez. Elbette ki bu tür uygulamaları gerçekleştirenler hukuk önünde hesap vereceklerdir. Bizler sağlık çalışanları olarak yönetim kademesinde olanları toplumsal ve iş ortamlarında yaptıkları baskı, şiddet ve hukuksuz uygulamalara derhal son vermeye, söylem ve uygulamalarını normalleştirmeye, Dr. Bilgin Çiftçi' ye yapılan haksız uygulamadan vazgeçmeye, tüm Aile Hekimlerine yönelik soruşturma baskılarına acilen son vermeye davet ediyoruz. Aile hekimlerine yönelik yapılan haksız, hukuksuz linç kampanyaları ciddi halk sağlığı sorunu olmaya adaydır. AHEF olarak her türlü platformda halkımızın sağlığının koruyucusu olacağız.”


Haber Okunma Sayısı : 2483
05.11.2015Hakkımızda.

25 Ocak 2006 tarihinde Basın ve Meslek İlkelerine Bağlı Kalmaya Söz vererek, Çaycuma Ekspres Gazetesi Günlük Siyasi Gazete olarak yayın hayatımıza başladık.

2009 yılında Çaycuma Ekspres Gazetesi ile devam ettiğimiz hizmet doğrultusunda matbaacılık sektörüne de adım atarak Miyanyedi Ofset olarak Çaycuma’da hizmet vermeye başladık.

Miyanyedi Ofset, her geçen gün genişleyen hizmet yelpazesiyle, matbaa, reklam, promosyon ve tasarım hizmetlerinde faaliyet göstermektedir. Sektöründe kaliteli hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam eden Miyanyedi Ofset, müşteri memnuniyeti ve devamlılığını sağlanmasını en önemli prensip olarak görür.

Bunu elde etmek için işle ilgili bütün kararlarımızda ve işin her aşamasında kalite, ve özenle ilgili prensipleri dikkate alıyor, en yüksek etik değerlere bağlı kalıyoruz.

Ayrıca, Eylül 2015’te Çaycuma Ekspres Gazetemiz haberlerine bir yenilik daha katarak son dakika haberler ve canlı yayın bağlantısıyla da bir yeniliğe daha imza attık.

EKSPRES GAZETESİ
Çay Mah.Saray Sok. No :1/B
Çaycuma - ZONGULDAK
Tel :0 372 615 79 70
E-mail : miyanyediofset@hotmail.com
Hava Durumu.
Hava durumu tahmini
Çaycuma
Bize Ulaşın