Pass

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir Çatalağzı Termik Elektrik Santralin kömür ihtiyacını karşılamak için uyguladığı fiyat politikasının kömür piyasası ve Zonguldak gerçeklerine göre yeniden ve uzun süreli dizayn edilmesi gerektiğini açıklayarak, bu konudaki beklentileri içeren raporu ÇATES’i satın alan ELSAN A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığına gönderdi. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Özel Sektör Maden İşletmelerinin ÇATES konusunda çok hassas olduğunu ÇATES’in piyasa koşullarına göre karlılığını sürdürebilmesi için gerekli özveriyi gösterdiğini belirten ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir “ Özel sektör Maden İşletmeleri çok uzun süre ÇATES’e piyasa değerinin çok altında kömür satmıştır. Bu zorlu süreçte Valimizin sorunların çözümü hususunda katkı ve telkinleri üyelerimiz olan Özel Sektör Maden İşletmelerine güç vermiştir. Ancak gelinen noktada rödevanslı sahalarda üretim yapan Maden İşletmelerinin dayanacak gücü kalmamıştır” dedi.

ZTSO Başkanı Demir şunları söyledi: “Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, üyeleri olan Çatalağzı Termik Santrali ELSAN ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Zonguldak’taki Özel Sektör Maden işletmeleri arasındaki kömür tedariki sürecini kent ekonomisi adına dikkatle ve kaygıyla izlemektedir. Santralin özelleştirmesini takiben, TTK’ dan tedarik ettiği kömürün fiyatı, özelleştirme sözleşmesi gereği 2015 yılı sonuna kadar eski fiyattan devam etmektedir. Özelleştirme sonrası Rödevanslı sahalardan sağlanan kömür için uzun vadeli bir fiyat rejimi oturtulmadan enerji piyasasının çok altındaki fiyatlarla kömür tedariki devam etmiştir. Bunun en büyük nedeni, rödavanslı firmaların elinde bulunan şlam ve flitrasyon ürünü stoklar ile torba yasadan kaynaklanan maliyet artışları karşısında özel firmaların zor durumda olmasıdır. Ayrıca TTK’ dan alınan kömürün yüksek fiyatının dengelenmesi öne sürülerek maliyetin düşürülmesi için rödevanslı sahalardan ederinin çok altında kömür alımı yapılmıştır. Ekonomik kriz içerisinde bulunan Özel Sektör Maden işletmeleri bu uygulama nedeni ile daha da güç durumda kalmıştır. Bu gün gelinen noktada, rödevanslı firmaların düşük kaliteli kömür stokları bittiğinden sadece yeni üretimden sağladıkları kömürler santrale verilmektedir. Ancak Soma kazası sonrası yeraltı madencilik sektöründeki ortaya çıkan maliyet artışları, dünya kömür fiyatlarının göreceli ve dönemsel düşük konumu ile Özel Sektör Maden İşletmesi olan üyelerimiz varlıklarını sürdüremez bir noktaya gelmişlerdir. Özel Sektör Maden İşletmecileri ve TTK dan tedarik edilen kömürle elektrik üretimi yapan ve yıl içinde ithal kömür de kullanan ÇATES’in, acilen yeni ve sürdürülebilir, istikrarlı bir fiyat politikasını tedarikçileri ile birlikte oluşturması gerekmektedir. Günümüzde termik santrallerin ve dolayısıyla ÇATES’ inde kwh maliyet ve satış fiyatları da yaklaşık olarak bilinmektedir. ÇATES’in üretim ve yatırım maliyetlerini karşılayacak bir fiyat politikası oluşturması en doğal hakkı olmakla birlikte; tedarikçileri olan Zonguldak’ lı kömür üreten kuruluş ve firmaların da uzun vadeli sürdürülebilir üretim yapmalarını sağlayacak bir fiyatı oluşturması ticari ve sosyal sorumluluğun bir gereği olduğu da ortadadır. ÇATES’ten bölgemizin beklentisi Zonguldak kömür işletmecileri olan tedarikçileri ile birlikte, giderek artan rekabet şartlarında bir bütün halinde hareket ederek ortak çıkarlara hizmet etmek, bölge halkının refahı ve dolayısıyla yerli kaynakların kullanımına öncelik vererek çevreye saygılı, kaliteli, ekonomik ve güvenilir şekilde üretim yapan bir elektrik santralinin idamesini sağlamaktır. Özelleştirme sonrası süreçte, yeterli kömür sağlanamadığı için iki ünitenin de çalışır vaziyette tam kapasite elektrik üretiminin gerçekleştirilemediği hepimizin malumudur. TTK’nın verebileceği yıllık kömür miktarı 600.000 ton civarındadır. Özel Sektör Maden İşletmelerinin üretim kapasitesi aylık 60.000 ton üzerinden yıllık 720.000 ton olmasına rağmen, ÇATES’in izlediği fiyat politikası nedeniyle bu kapasiteyi kullanamamaktadırlar. İzlenen fiyat politikası iyileştirildiği taktirde Özel Sektör Maden İşletmeleri yıllık 1 milyon ton kömürü taahhüt edebilecektir. ÇATES’in tüm ihtiyacını karşılayacak yerli kömür üreticisi tedarikçileri mevcutken, tasarımı yerli kömüre göre yapılmış olan santralde, yerli kömür dışında kullanılacak ithal kömür, linyit, şist karışımlarının oluşturacağı olumsuz çevresel etkilere katlanmayı bölgemiz kesinlikle kabullenmeyecektir. Yerli kömür tedarikçileri; ÇATES’in tüm kömür ihtiyacını karşılamak üzere uzun vadeli 5-10 yıllık üretim için hazırlık ve yatırımlarını yapabilmesi için sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir bir fiyat politikasının oluşturulmasını beklemektedir."

 


Haber Okunma Sayısı : 1370
27.10.2015Hakkımızda.

25 Ocak 2006 tarihinde Basın ve Meslek İlkelerine Bağlı Kalmaya Söz vererek, Çaycuma Ekspres Gazetesi Günlük Siyasi Gazete olarak yayın hayatımıza başladık.

2009 yılında Çaycuma Ekspres Gazetesi ile devam ettiğimiz hizmet doğrultusunda matbaacılık sektörüne de adım atarak Miyanyedi Ofset olarak Çaycuma’da hizmet vermeye başladık.

Miyanyedi Ofset, her geçen gün genişleyen hizmet yelpazesiyle, matbaa, reklam, promosyon ve tasarım hizmetlerinde faaliyet göstermektedir. Sektöründe kaliteli hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam eden Miyanyedi Ofset, müşteri memnuniyeti ve devamlılığını sağlanmasını en önemli prensip olarak görür.

Bunu elde etmek için işle ilgili bütün kararlarımızda ve işin her aşamasında kalite, ve özenle ilgili prensipleri dikkate alıyor, en yüksek etik değerlere bağlı kalıyoruz.

Ayrıca, Eylül 2015’te Çaycuma Ekspres Gazetemiz haberlerine bir yenilik daha katarak son dakika haberler ve canlı yayın bağlantısıyla da bir yeniliğe daha imza attık.

EKSPRES GAZETESİ
Çay Mah.Saray Sok. No :1/B
Çaycuma - ZONGULDAK
Tel :0 372 615 79 70
E-mail : miyanyediofset@hotmail.com
Hava Durumu.
Hava durumu tahmini
Çaycuma
Bize Ulaşın