Pass

 Bugün güncel bir konunun farklı yansımalarını yazmak için oturdum bilgisayar başına. Ancak konuya neresinden girsem eksik kalacağı ve meramımı anlatamama veya anlaşılamama kaygısı baskın çıktı. Bugün için tasarladığım güncel olaylara dair düşüncelerimi de içinde barındıran, sorunlara ve sorunlar ekseninde tartışmalara projeksiyon tutan daha geniş kapsamlı bir perspektif sunmayı daha doğru ve uygun buldum.  

 Bilindiği gibi 20. yüzyılın sonlarında iki kutuplu dünyanın Sovyetler Birliği cephesinin dağılmasına endeksli yükselen değer olan “çok kültürlü toplum” ve çok kültürlü topluma paralel olarak “insan hakları ve demokrasi” tartışmaları ve arayışları yoğunluk kazanmıştır. Öte yandan siyaset, ekonomi, etik, savaş, barış, insan hakları, demokrasi vb. konuların konuşulduğu hemen her platformda “kültürel değerler” tartışmaların odağını oluştura gelmektedir.

 Küreselleşme, evrenselleşme konseptinin yadsınamayacak bir yoğunlukta gündemimize geldiği ve de geleceği göz önünde bulundurulduğunda, bundan kaçış da mümkün görünmemektedir. Bu sosyolojik hakikatten hareket ederek Müslümanların (İslam dünyası)’da “kültürel değerler” ile ilgili duruşlarını, ilahi vahiy kriteri ekseninde hem yeniden gözden geçirmeleri hem de “öteki” kültürlere karşı duruşlarını netleştirmeleri gerekmektedir.

 Bu bağlamda yapacağımız tartışmalar ve tartışma çerçevesinde ortaya çıkan farklı, zıt fikirler, kültürlerin gelişmesine zemin hazırlayacaktır. Bu sosyolojinin teyit ettiği bir gerçekliktir. Özellikle kültür buhranı içinde bocalayan toplumlar için özgür tartışma ortamları bir fırsattır veya fırsata dönüştürülmesi uygun bir zemindir.

 Buhranlı dönemlerin aşılması ve kültürel değerlerin ifsada uğramadan yaşanması, yaşatılabilmesinin temel şartı, tartışma ortamlarına ve yaratıcı fikirlere endekslidir. Yoksa statik fikirler ve her yeni söyleme karşı önyargılı bir anlayışla yeni ufuklar açmak ve kültürel gelişmeyi harakete geçirmek aklen ve fiilen mümkün olmamaktadır. Bu bağlamda kesinlikle peşin hükme ve aşağılık kompleksine kapılmaksızın kültürel değerleri konuşmak/tartışmak kültürel problematikleri vuzuha kavuşturacak en doğru yöntemdir.

 Müzakereden kaçınmamalıyız, aynı zamanda korkmamalıyız. Kültürel sorunlarımızı müzakere edemediğimiz sürece daha güzeli ve doğruyu yakalamayacağımız ve sorunlara çözümler üretemeyeceğimiz bir yana, kültürel tekâmülü de sağlayamayız.

 Küreselleşme, günümüz moda kavramları arasında önemli bir yer tuttu. Bilinmelidir ki, günümüzde küreselleşme, birlik içinde “tek”lik dayatmaktadır. Küreselleşme, birlik içinde çeşitlilik olarak tanımlanırsa olumlu bir kavram olarak değerlendirilmelidir.

 Günümüzde küreselleşme; daha çok emperyalist ülkelerin başka toplumlara karşı yürüttükleri siyasi ve ekonomik sömürüde ve egemen kültürlerin azınlık konumundaki kültürleri enterne etmek için bir manipülasyon aracı olarak yaygınlaştırılmak istenmektedir. Emperyalist ülkelerin ve entegrist egemen kültürlerin modernizm, çağdaşlık gibi kavramları manipüle ederek, birlik içinde teklik dayatmasına karşı; dikkatli, duyarlı ve teyakkuz halinde olunmalıdır. Her iki konsept birlik içindeki çeşitliliğe (çok kültürlü toplum) vurulmuş bir darbe olarak değerlendirilmelidir.

 Kültürel gelişmeyi sağlayacak kanalları açık tutmalıyız. Kültürel gelişmeyi sağlayan kanalların tıkanması halinde toplum: uzun vadede felce uğrar; bağnazlık ve hoşgörüsüzlük baş gösterir; tarihle öğünme ve hamaset önemsenir; sömürülmeye müsait hale gelinir; her alanda kısır döngü başlar; kutsallar çoğalır; kompleksli bir yaşam tarzı yaygınlaşır... Günümüz İslam dünyasının genel olarak içinde bulunduğu durum bunun en bariz göstergesidir.

 Kültürel farklılıklar yaratılışta var olan İlahi bir olgudur. Onun için bu farklılıkların gerekçesi, yaratıcı tarafından “tanışasınız” diye izah edilmiştir. Kültürlerin doğasında bulunan söz konusu farklılıkları “ifsad etmek” ve tek düze indirgemek, insanlığa yapılabilecek en büyük ihanet olurken “yaratıcıya da isyan” anlamına gelmektedir. 


Haber Okunma Sayısı : 943
17.09.2015Hakkımızda.

25 Ocak 2006 tarihinde Basın ve Meslek İlkelerine Bağlı Kalmaya Söz vererek, Çaycuma Ekspres Gazetesi Günlük Siyasi Gazete olarak yayın hayatımıza başladık.

2009 yılında Çaycuma Ekspres Gazetesi ile devam ettiğimiz hizmet doğrultusunda matbaacılık sektörüne de adım atarak Miyanyedi Ofset olarak Çaycuma’da hizmet vermeye başladık.

Miyanyedi Ofset, her geçen gün genişleyen hizmet yelpazesiyle, matbaa, reklam, promosyon ve tasarım hizmetlerinde faaliyet göstermektedir. Sektöründe kaliteli hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam eden Miyanyedi Ofset, müşteri memnuniyeti ve devamlılığını sağlanmasını en önemli prensip olarak görür.

Bunu elde etmek için işle ilgili bütün kararlarımızda ve işin her aşamasında kalite, ve özenle ilgili prensipleri dikkate alıyor, en yüksek etik değerlere bağlı kalıyoruz.

Ayrıca, Eylül 2015’te Çaycuma Ekspres Gazetemiz haberlerine bir yenilik daha katarak son dakika haberler ve canlı yayın bağlantısıyla da bir yeniliğe daha imza attık.

EKSPRES GAZETESİ
Çay Mah.Saray Sok. No :1/B
Çaycuma - ZONGULDAK
Tel :0 372 615 79 70
E-mail : miyanyediofset@hotmail.com
Hava Durumu.
Hava durumu tahmini
Çaycuma
Bize Ulaşın