Pass

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili bilgi verdi. 

İl Müdürü Gönül Demirsu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca verilecek çalışma izinlerine ilişkin açıklama yaptı. Demirsu, “Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izin muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları düzenleyen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13-08-2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 27.maddesinin 7.fıkrası ile 27-02-2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Daha önce, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dışında Ekonomi Bakanlığı, YÖK, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi kurumlarca da verilmekte olan çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri bundan böyle tek elden Bakanlığımızca düzenlenecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilecek çalışma izinleri; Süreli çalışma izni; Bakanlığa yapılan başvurunun olumlu değerlendirilmesi halinde yabancıya belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok 1 yıl süreli çalışma izni verilir. Çalışma izninin uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi halinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonra uzatma başvurularında işe en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir. 2-Süresiz çalışma izni; Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Bağımsız çalışma izni; Şirket ortaklarına ve profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların sağlanması kaydı ile bağımsız çalışma izni verilebilir. Bağımsız çalışma izni süreli olarak düzenlenir” ifadelerine yer verdi.

Geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışamayacağını ve çalıştırılamayacağını ifade eden Demirsu, “Geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışamaz veya çalıştırılamaz. Geçici koruma sağlanan yabancılar sadece kalmalarına izin verilen illerde çalıştırılabilir. Geçici koruma sağlanan yabancılar, geçici koruma kayıt tarihinden 6 ay sonra çalışma izni almak için Bakanlığa başvuruda bulunabilir. En az 6 aylık geçici koruma süresini doldurmuş olan yabancılar, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine başvurarak iş arayan olarak Kurum hizmetlerinden yararlanmak amacıyla kayıt yaptırabilirler. Geçici koruma sağlanan yabancılara asgari ücretin altında ücret ödenemez. Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni muafiyeti kapsamındadır. Çalışma izni muafiyeti başvuruları, geçici koruma sağlanan ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine yapılır. Çalışma izin başvuruları nasıl yapılır? Yabancıyı çalıştıracak işveren tarafından, e-Devlet Kapısı üzerinden erişilebilen Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyon Sistemi üzerinden yapılır.

Söz konusu sistemde geçici koruma için özel bir modül oluşturulmuştur. Başvuru ve sonrasındaki tüm işlemler ve kontroller elektronik ortamda yapılacağından Bakanlığa herhangi bir evrak gönderilmesi istenilmemektedir. Yabancıların ve İşverenlerin bu kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri Bakanlığımız İş müfettişleri ile SGK müfettişleri sosyal güvenlik denetmenleri tarafından denetlenir” şeklinde konuştu.

Haber: EKSPRES

 


Haber Okunma Sayısı : 2268
17.08.2017Hakkımızda.

25 Ocak 2006 tarihinde Basın ve Meslek İlkelerine Bağlı Kalmaya Söz vererek, Çaycuma Ekspres Gazetesi Günlük Siyasi Gazete olarak yayın hayatımıza başladık.

2009 yılında Çaycuma Ekspres Gazetesi ile devam ettiğimiz hizmet doğrultusunda matbaacılık sektörüne de adım atarak Miyanyedi Ofset olarak Çaycuma’da hizmet vermeye başladık.

Miyanyedi Ofset, her geçen gün genişleyen hizmet yelpazesiyle, matbaa, reklam, promosyon ve tasarım hizmetlerinde faaliyet göstermektedir. Sektöründe kaliteli hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam eden Miyanyedi Ofset, müşteri memnuniyeti ve devamlılığını sağlanmasını en önemli prensip olarak görür.

Bunu elde etmek için işle ilgili bütün kararlarımızda ve işin her aşamasında kalite, ve özenle ilgili prensipleri dikkate alıyor, en yüksek etik değerlere bağlı kalıyoruz.

Ayrıca, Eylül 2015’te Çaycuma Ekspres Gazetemiz haberlerine bir yenilik daha katarak son dakika haberler ve canlı yayın bağlantısıyla da bir yeniliğe daha imza attık.

EKSPRES GAZETESİ
Çay Mah.Saray Sok. No :1/B
Çaycuma - ZONGULDAK
Tel :0 372 615 79 70
E-mail : miyanyediofset@hotmail.com
Hava Durumu.
Hava durumu tahmini
Çaycuma
Bize Ulaşın